Dr. Projects  
Diensten
Programma- en Projectmanagement  
Contractmanagement  
Project Management Office  
Crisis- en Interim management  
Verandermanagement  
 
Training en Coachen  
Project Advies  
Mediation  
Branches  
Projecten  
Trends  
Downloads  
Nieuws  
Contact  


   

 

Diensten - Programma- en Projectmanagement

Projectmanagement is een vak dat veel meer dan alleen volgens een managementmethode werken behelst. Een methode op zich is geen garantie op succes.
De kern tot succes zijn de management- vaardigheden om processen helder te maken, risico’s in kaart te brengen en bespreekbaar te maken, besluiten voor te bereiden en te managen, het inventief omgaan met tegenslagen, inspelen op wijzigingen van omstandigheden, en het managen van de omgeving. Deze vaardigheden met de nodige expertise heeft Dr. Projects in huis.

Programma- of Projectmanagement, wat zijn de kenmerken?

 • Projectmanagement gaat over het managen van één of meer projecten, waarbij het doel en de resultaten betrekkelijk eenduidig aan het begin van het project zijn gedefinieerd. Het gaat erom een tijdelijke organisatie om met mensen en middelen gedefinieerde resultaten te bereiken, waarbij belanghebbenden tevreden zijn.
 • Programmamanagement gaat over het managen van meerdere projecten gericht op een strategisch doel. Een programma bestaat uit een aantal verband houdende projecten in combinatie met noodzakelijke organisatorische aanpassingen om het doel te breiken en de baten te realiseren.

Eenvoudig gezegd gaat het om het beheersen van projecten en daarmee samenhangende processen, resultaatgericht denken en doen, afronden en overdragen en verankeren in regulier beheer.

De belangrijkste management processen zijn:

 • Business Case en management van de voordelen
 • Organisatie van het programma
 • Programma planning
 • Managen van de belanghebbenden van het project of programma
 • Issue- en risico management
 • Managen tijd, geld en projectadministratie
 • Configuratie management
 • Communicatie
 • Managen van de veranderende omgeving en processen

Project management methodieken zijn er in vele vormen. De bekendste zijn:

 • Prince2 en afgeleide de kleine Prince
 • OPM3
 • PMBok
 • EVM, Earned Value Management
 • Grotere bedrijven en dienstverleners hebben vaak hun eigen, zij het afgeleide, projectmethode.

Projectmanagement onderscheidt zich niet alleen door de gehanteerde methode, maar vooral ook door:

 • Het geaccepteerd krijgen van een projectrealisatie
 • Het bereiken van het projectresultaat, gedragen door belanghebbenden en medewerkers, binnen een mogelijk gehanteerde afhankelijkheidsdriehoek: tijd – geld – doelstelling / resources.
 • Werken aan verwachtingsmanagement, met duidelijkheid als doelstelling.
 • Belangen afweging, gladstrijken van plooien en het open bespreekbaar maken en houden van dezen.

Samengevat: Projectmanagement is een vak. De laatste jaren is de IPMA certificering een graadmeter geworden voor de vakbekwaamheid van een projectmanager. IPMA is geen methode, maar een set van standaarden voor projectmanagement.

Certificering betekent een volledig assessment op een gerealiseerd programma van complexe projecten van behoorlijke omvang gerelateerd aan de NCB-standaarden voor project-management. Meer informatie is te vinden op www.ipma.nl.


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Dr. Projects Management BV - Gierelaar 92 4724 DC Wouw
[t] +31 165 302225 - [f] +31 165 302164 - [m] +31 6 53 296361 - [e]