Dr. Projects  
Diensten
Programma- en Projectmanagement  
Contractmanagement  
Project Management Office  
Crisis- en Interim management  
Verandermanagement  
 
Training en Coachen  
Project Advies  
Mediation  
Branches  
Projecten  
Trends  
Downloads  
Nieuws  
Contact  


   

 

Diensten - Contractmanagement

Contractmanagement is meer dan inkoop. Waarom? Contractmanagement, wat bedoelen we daarmee?
Contractmanagement heeft een reikwijdte over de duur van het contract. Het doel is een kader te scheppen voor contracten, deze te onderhouden met oog op de scope, wijzigingen en enige flexi-biliteit voor de toekomst. Het contract inhoudelijk opstellen en juridisch toetsen, maar ook het pro-ces afspreken hoe om te gaan met wijzigingen en omstandigheden. Wij maken onderscheid tussen contracteigenaarschap en het mandaat voor de uitvoering.

Dit zijn enkele contractmanagement aspecten.
Het managen van de effecten van dynamiek van de binnen- en buitenwereld op een contract.

Belangrijk is te onderkennen dat:

  • Relaties tussen leveranciers en opdrachtgevers vaak voor langere tijd worden aangegaan. In veel gevallen worden diensten geleverd door meerdere externe partijen. Daarbij zijn de kaders en afspraken belangrijk om contracten goed op elkaar te laten aansluiten. Voor deze diensten is het vereist om de scope, de condities en de omvang van samen- werking vast te leggen.
  • Gedurende de contractperiode de wereld om ons heen verandert. Veranderingen die de samenwerking beïnvloeden en vaak impact hebben op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. De afspraken dreigen dan de onderlinge samenwerking te beïnvloeden. Het actueel houden van de afspraken is een specifiek onderdeel van contractmanagement.
  • Een goede organisatie van vraag- en leverzijde wordt ingericht. Kernpunten zijn het organiseren van de gebruikers- organisatie met vertegenwoordigers van (deel-) processen, het goed kunnen vertalen van business eisen naar ICT oplossingen, de samenwerking van vraag en leverzijde en begrip tussen leverancier en opdrachtgever.

Samengevat contractmanagement is:
Het afsluiten en managen van contracten vanaf het ontstaan van de aanvraag tot en met oplevering, in bedrijfstelling, waarna overdracht wordt gerealiseerd naar operationeel beheer met oplevering van realistische Service Level over- eenkomsten. Tussentijdse evaluaties worden toegepast voor toetsing van realisatie en afspraken.


 

 

 Dr. Projects Management BV - Gierelaar 92 4724 DC Wouw
[t] +31 165 302225 - [f] +31 165 302164 - [m] +31 6 53 296361 - [e]