Dr. Projects  
Diensten
Programma- en Projectmanagement  
Contractmanagement  
Project Management Office  
Crisis- en Interim management  
Verandermanagement  
 
Training en Coachen  
Project Advies  
Mediation  
Branches  
Projecten  
Trends  
Downloads  
Nieuws  
Contact  


   

 

Diensten - Project Management Office

Vooral bij grotere projecten, of bij een grote hoeveelheid aan projecten is een Project Management Office (PMO) een belangrijk onderdeel van de organisatie.
Het PMO heeft tot taak de kwaliteit van het project te monitoren, de communicatie tussen vraag- en leverzijde te borgen, planningen en afspraken vast te leggen, agendering van scopewijzigingen risico's en kenlpunten.
Het PMO heeft een spilfunctie voor de projectorganisatie, fungeert als informatiebron voor directie en projectmedewerkers.

Wanneer wij een Project Management Office inrichten, besteden we vooral aandacht aan:

 • Business Case Management (overall)
 • Het maken van afspraken over werkprocessen rond het project
 • Kwaliteitsbewaking
 • Contractbewaking
 • Het bewaken en toetsen van wijzigingenbeheer
 • Het inzichtelijk en bespreekbaar maken van knelpunten
 • Het samenstellen en verzorgen van gestructureerde rapportage van programma portfolio
 • Het opzetten en implementeren van een documentatiecentrum
 • Het coachen en ondersteunen van de Projectleider
 • Invoeren van resource management over projecten heen
 • Project reviews en toetsing
  Toetsing van acceptatie en verandering


 


Dr. Projects Management BV - Gierelaar 92 4724 DC Wouw
[t] +31 165 302225 - [f] +31 165 302164 - [m] +31 6 53 296361 - [e]