Dr. Projects  
Diensten
Programma- en Projectmanagement  
Contractmanagement  
Project Management Office  
Crisis- en Interim management  
Verandermanagement  
 
Training en Coachen  
Project Advies  
Mediation  
Branches  
Projecten  
Trends  
Downloads  
Nieuws  
Contact  


   

 

Diensten - Verandermanagement (change-management)

Elk project gaat gepaard met verandering. Soms is de verandering alleen op individueel niveau, vaker gaat het om procesveranderingen, nieuwe en verdwijnende rollen bij de processen, wijzigingen op gedrag rekening houdend met cultuur.

Bij een gewenste omvangrijke en complexe verandering is specifiek aandacht nodig. Het managen daarvan betekent dat een verandering planmatig kan worden uitgevoerd. Wat komt daar allemaal bij kijken?

 • Wat zijn de veranderuitdagingen, welk doel en waarom?
 • Onderzoek naar de beginsituatie en het definiëren van de veranderingen.
 • Het vaststellen van de verander-strategie,
 • Grenzen en mogelijke risico’s in kaart brengen en maatregelen voorzien.
 • Stijlen en rollen vaststellen en posities geven gedurende het proces.
 • Het plannen van de veranderingen, methodisch benaderen.
 • Communicatie en interacties in kaart brengen en afspreken.
 • Conflict hantering en werkafspraken.
 • Het behouden van overzicht over de totale verandering.
 • Tijdig ingrijpen bij het ontstaan van knelpunten.
 • Management van klanten tijdens verandering.
 • Management van leveranciers gedurende het veranderproces.

Dr. Projects heeft de benodigde expertise en vaardigheden in huis, om volledige veranderingen te managen. Wij helpen bij realisatie.


 
Dr. Projects Management BV - Gierelaar 92 4724 DC Wouw
[t] +31 165 302225 - [f] +31 165 302164 - [m] +31 6 53 296361 - [e]