Dr. Projects  
Diensten
Programma- en Projectmanagement  
Contractmanagement  
Project Management Office  
Crisis- en Interim management  
Verandermanagement  
 
Training en Coachen  
Project Advies  
Mediation  
Branches  
Projecten  
Trends  
Downloads  
Nieuws  
Contact  


   

 

Diensten - Kwaliteitsmanagement projecten

Hoe is het met ons project? Hoe is het met onze projecten? Waar staan we? Zijn we op de goede weg en wat kan er (nog) beter?

Als je doorvraagt, komt men vaak tot de conclusie dat men niet altijd even zeker is over de status van de verschillende projecten die men in uitvoering heeft. De bewaking is vaak achteraf corrigerend, maar dan is de tijd al voor een stuk vervlogen. Wordt er wel gewerkt volgens afgesproken kwaliteit, nemen we de tijd voor planning en samenhang, is de documentatie goed verzorgd, kunnen we meten waar we staan en daarop anticiperen?

Te vaak wordt men geconfronteerd met behoorlijke hobbels om een project beheerst en wel af te ronden.

Bij grotere programma's kunnen wij invulling geven aan kwaliteitsmanagement. Het inzetten van deze rol kan bij grote projecten een stevige toegevoegde waarde bieden.

Bij minder grote projecten of programma's, kan een foto opname van de projectstatus handvatten geven voor verbeteringen bij de uitvoering van het project. Hiervoor bieden wij mogelijkheden om een project eens door te lichten.

  • Het maken van een scan van het project en de omgeving. Vaak is er op een bepaald onderdeel van ene project behoefte aan verduidelijking. Op basis van interviews en het doornemen van de projectaanpak, -activiteiten wordt een beeld verkregen van de projectstatus. Dr. Projects organiseert en verricht deze review activiteiten. Vooraf worden aandachtsgebieden met de opdrachtgever doorgesproken. We brengen in kaart waar de schoen mogelijk wringt.
  • Een project audit. Een veel breder opgezet review traject In deze situatie wordt op scope, plan, planning, tijd en risicobeheersing ingezoomd om de status van het project vast te stellen. De resultaten worden gerapporteerd vergezeld met adviezen voor verbeterpunten. Met de opdrachtgever nemen wij de opdracht vooraf door tijdens een intake gesprek.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan is een afspraak zo gemaakt. Wij zijn graag bereid om bij u van gedachten te wisselen.

 

Dr. Projects Management BV - Gierelaar 92 4724 DC Wouw
[t] +31 165 302225 - [f] +31 165 302164 - [m] +31 6 53 296361 - [e]