Dr. Projects  
Diensten
Branches  
Projecten  
Trends  
Downloads  
 
Contact  

 

   

 

Nieuws

 

December 2016

Bert Mudde heeft cursus Leading SAFe afgerond en behaalde certificaat bij scrum.org.

Training wordt samengesteld voor omscholing van project managers. Later meer...

Training gegeven bij gemeente Amsterdam voor operationele managers...Wat betekent Agile voor de lijn?

September 2016

Het programma FIT is overgedragen aan de continu veranderorganisatie van ANWB-Hulpverlening. De keten van hulpverlening is gerealiseerd.

FIT is afgerond met geimplementeerde nieuwe processen voor contractbeheer, casemanagement met klantregie voor hulpverlenen, de feitelijke logistieke uitvoering en de financiele afhandeling met een daarbij behorend nieuw hulpverleningsplatform. Verdere doorontwikkeling is nu in de operationele organisatie ingebed volgens lean en agile principes. Ingericht met proceseigenaren, productowners en ontwikkel- en implementatie teams.

Het resultaat is dat continu veranderen en verbeteren is geimplementeerd.

Bert Mudde is beschikbaar voor een nieuwe opdracht. 

Referenties op aanvraag beschikbaar.

Mei 2016

Een magistraal programma van veranderingen en ontwikkelingen voor de ANWB hulpverleningsketen wordt binnenkort afgerond met overdracht aan een continu veranderorganisatie in de keten.

Februari 2012- Maart 2016

Ontwikkelen en implementeren van agile werken, nieuwe processen, samenwerkingsvormen, nieuwe software en ketenintegraties met overige systemen. Een fors meerjaren programma start in februari 2012 met ontwikkeling van scratch af aan. Begin 2016 start de afrondingsfase met overdracht naar de staande organisatie. 


April 2011

Bij ANWB gestart met Programma FIT als programma manager. Eerst de business case en de veranderkalender vaststellen inclusief platform architectuur en proof of concepts met partijen.

April 2013 - augustus 2015

Kennisoverdracht bijeenkomsten met Dhirata op vakontwikkeling en e-learning met onder andere John Hermarij, Sven Huynink en Paul van Leeuwen.

Januari 2011
BAG beheer overgedragen aan ministerie Infrastructuur en Milieu.
BAG betreft Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Kwartiermaken BAG-beheer audits overgedragen aan ministerie, Schema beheer belegd bij NEN, proefaudits bij gemeenten voorbereid.

Werkgroep BAG elke Dag opgericht, als aanzet procedures en processen BAG.

December 2010
Denktank avond over wielrennen in de toekomst, wat is het meest gewenste business model. Met Maarten Ducrot en anderen.

Samenwerkingsverband bijeenkomst. Vormgeven van het nieuwe samenwerken.

Oktober 2010
Training IPMA verdieping gegeven aan ontwikkelcentrum.

Mei 2010
Samen met John Hermarij van Dhirata projectmanagement training aan Achmea projectmanagers gegeven. IPMA-verdieping.

December 2009
Start met opdracht bij Ministerie van VROM te Den Haag. Bag-beheer, contract management en kwaliteitsaudits bij gemeenten. Samenwerking met BAGBAO en AO.

 

 

 

 


 

 

Dr. Projects Management BV - Gierelaar 92 4724 DC Wouw
[t] +31 165 302225 - [f] +31 165 302164 - [m] +31 6 53 296361 - [e]